มี Software โปรแกรม ประมวลผล บอกทิศทาง การออกเดอร์ แม่นยำ 90%
เหมือนมี Master ติดตัวตลอด 24 ชม.

 

มี Academy ระบบสอนที่ได้มาตรฐาน
มีทั้งแบบ online และ offline
เลือกเรียนตาม เวลาที่สะดวกได้

 

มี Support โดย ทีมโค้ช เเละ Admin
ดูแลติดตามผล หลังการขายอย่างใกล้ชิด