หุ้น กับ Forex แตกต่างกันอย่างไร

ยังมีหลายคนแอบสับสนอยู่ โดยคิดว่า Forex เป็นหุ้นแบบหนึ่ง จนไปเผลอเรียกว่า “หุ้น Forex” แต่จริง ๆ คำว่า ‘หุ้น Forex’ นั้นไม่มีความหมาย เพราะเป็นคนละสิ่งกัน Forex คือการเล่นค่าเงิน, ลงทุนในตลาดเงินตราต่างประเทศ แต่หุ้นจะเป็นการซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

▶ ตลาด OTC คืออะไร

ตลาด OTC คือ ตลาดทางการเงินที่ซื้อขายกันแบบไม่มี “องค์กรกลาง” ที่เข้ามารวมศูนย์หรือควบคุมธุรกรรมการซื้อขาย จึงเรียกว่า “Decentralized Market” (กระจายศูนย์การซื้อขาย) ทั้งนี้ การเล่น Forex จะเป็นการซื้อขายแบบ OTC ธุรกรรมจากการเล่น Forex จึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “ตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ” (Organized Market)

ตลาดหุ้น คือ “ตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ” (Organized Market) อธิบายก็คือ จะมี “องค์กรกลาง” ทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายหุ้น ทุกการซื้อขายของนักลงทุนจะเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลขององค์กรกลางดังกล่าว

ลักษณะของตลาดที่มีการควบคุมธุรกรรมการซื้อขาย โดยรวมศูนย์การควบคุมมาที่องค์กรเดียว เราเรียกลักษณะดังกล่าวว่า “Centralized Market” สำหรับประเทศไทย องค์กรกลางที่ควบคุมธุรกรรมดังกล่าวก็คือ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในขณะที่ ตลาด Forex เป็นตลาดในลักษณะที่เรียกว่า “OTC” (Over The Counter) หรือ “ตลาด OTC”

การเล่น Forex เป็นการซื้อขายแบบ “OTC” (Decentralized Market)

‘คำสั่งซื้อ’ จะจับคู่กับ ‘คำสั่งขาย’ โดยไม่ผ่านตลาดทางการ คำสั่งซื้อขายจะลอยอยู่ในเครือข่ายเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จากสถาบันการเงินจากทั่วโลกที่เชื่อมต่อกันเป็นตลาด OTC ซึ่งทำให้ระบบการจับคู่คำสั่งซื้อขายมีความซับซ้อนมาก การจับคู่คำสั่งซื้อขายสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ กระบวนการ เช่น อาจจับคู่คำสั่งจบกันตั้งแต่ภายใน Broker หรือส่งต่อไปผู้ให้สภาพคล่องปลายทาง (Liquidity Provider) ก็ได้

ทั้งนี้ Liquidity Provider (LP) จะเป็นเหมือน “ด่านสุดท้าย” ที่คอยทำหน้าที่เป็นผู้ “รับซื้อ” คำสั่งซื้อขายของเรา (ผู้มาช่วยรับประกันว่า คำสั่งซื้อขายของเราจะได้รับการสั่งซื้อ (Filled) เช่น ถ้าเราอยากขาย เขาก็จะมาเป็นผู้ซื้อ — ถ้าเราอยากซื้อ เขาจะมาเป็นผู้ขายให้) ไม่ว่าจะเป็น Dealer รายย่อยหรือสถาบันใหญ่ๆ เราเรียกรวมๆ ว่า “ผู้ให้สภาพคล่อง” (Liquidity Provider)

 • คำสั่งซื้อขายในตลาด Forex จะลอยอยู่ในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และอาจจับคู่กับใครในโลกก็ได้
 • Liquidity Provider คือผู้ที่ทำหน้าที่มารับซื้อในคำสั่งซื้อขายของเรา
 • Liquidity Provider อาจเป็น Dealer รายย่อยหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็ได้

▶ หุ้น VS Forex

 • ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือ “Organized Market”
 • ทุกคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นภายใต้ตลาดทางการ เรียกลักษณะนี้ว่า “Centralized Market” (รวมศูนย์)
 • คำสั่งซื้อขาย อาจไม่ได้รับการ “Filled” เพราะไม่มีคนมาซื้อหรือขายด้วย
 • ตลาด Forex เป็นตลาดแบบ OTC ( Over The Counter ) หรือก็คือ “ไม่มีองค์กรกลาง”
  • คำสั่งซื้อขายในตลาด Forex อาจจับคู่กับเทรดเดอร์หรือ Dealer เจ้าไหนในโลกก็ได้ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
  • คำสั๋งซื้อขายจะได้รับการ “Filled” อย่างรวดเร็ว เพราะมี Liquidity Provider คอยรับซื้อหรือขายเสมอ
 • เวลาทำการ
  • Forex จะซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • หุ้น จะซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการเท่านั้น เช่น 9.00 – 16.00 น. เป็นต้น
 • ในตลาดหุ้นจะให้ซื้อเป็นหุ้นเป็นตัวๆ
 • ตลาด Forex จะให้เลือกเทรดเป็น “คู่เงิน” เช่น USDJPY

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น