วิธีบริหารความเสี่ยง ช่วยลดภาวะขาดทุน

ในการซื้อขายนั้น นักลงทุนในตลาด Forex มีโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนได้มาก แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียกำไรและอาจรวมไปถึงเงินลงทุนทั้งหมดได้เช่น กัน โดยที่ค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยที่คาดหวังไว้จะเป็นตัวกำหนดระดับความ เสี่ยงของนักลงทุนในตลาดการเงิน ค่าเบี่ยงเบนดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนมีกำไรหรือขาดทุนมหาศาลได้ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินไม่ ใช่หลักประกันว่านักลงทุนจะประสบความสำเร็จในการลงทุนเสมอไป แต่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการซื้อขาย เนื่องจากปฏิบัติการที่เกี่ยวกับค่าเงินทุกอย่างมีความเสี่ยงทั้งสิ้น เราจึงจำเป็นต้องใช้วิธิการบริหารความเสี่ยงทั่วไปเพื่อช่วยลดภาวะขาดทุน

1. การตั้ง Stop order

2. การลงทุนในรูปแบบทุนเรือนหุ้น (Capital share investment)

3. การซื้อขายตามแนวโน้มของตลาด (Trend trading)

4. การควบคุมอารมณ์ (Emotion control)

นักลงทุนมักใช้วิธีบริหารความเสี่ยงต่างๆ หลังจากเปิดpositionเรียบร้อยแล้ว วิธีการหลักในการบริหารความเสี่ยงคือการตั้งค่าคำสั่งซื้อขายเพื่อยับยั้งภาวะขาดทุน คำ สั่ง Stop loss (แปลตรงตัวก็คือคำสั่งที่ช่วยหยุดภาวะขาดทุน) – คือการที่นักลงทุนออกจากตลาดทันที ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาวะขาดทุนอย่างร้าย แรง โดยนักลงทุนจำเป็นต้องตั้งค่าคำสั่ง stop loss เมื่อทำการเปิดposition สัญญาณของคำสั่ง stop loss มีหลากหลายรูปแบบดังนี้:

: สัญญาณหยุดการซื้อขายเริ่มต้น – คือ การกำหนดจำนวนเงินฝากหรืออัตราดอกเบี้ยที่นักลงทุนยินดีที่จะสูญเสีย เมื่อราคาค่าเงินเคลื่อนมาถึงจุดที่กำหนดไว้ บัญชีของนักลงทุนก็จะปิดpositionทันที ทั้งนี้เพื่อหยุดภาวะขาดทุนโดยนักลงทุนต้องตั้งค่าจำนวนเงินฝากหรืออัตรา ดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

: สัญญาณ Trailing stop signal –คือการกำหนดให้คำสั่ง Stop Loss ที่เรากำหนดไว้ตอนต้นขยับตามราคาขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อราคาขยับขึ้นไปในทิศทาง ที่เราเล่น แต่หากในทางตรงกันข้าม ราคาตลาดกลับตกต่ำลงมาคือสวนทางกับเราเล่น Trailing Stop นี้ก็จะไม่ทำงาน แต่ Stop Loss ที่เราตั้งไว้ตอนซื้อจะทำงานแทน กล่าวโดยสรุปคือคำสั่ง trailing stop signal นั้นเอาไว้ใช้เพื่อจำกัดภาวะขาดทุนหรือปกป้องกำไรของนักลงทุน

: การเพิ่มกำไร (Profit raising) –คือภาวะที่นักลงทุนได้กำไรสุทธิจากการลงทุนและได้ทำการปิด position สัญญาณหยุดการซื้อขายเป็นบางครั้ง – เกิดขึ้นเมื่อตลาดไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลตอบแทนสุทธิ ณ ช่วงเวลาที่กำหนดได้ จึงทำการปิดposition


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น