ความสำคัญของการประชุม FOMC

FOMC (Federal Open Market Committee) หรือคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง เป็นหน่วยงานในระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve System) หรือที่เรียกว่า FED โดยหากเปรียบเทียบกับในบ้านเราก็คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หน่วยงานในระบบธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง

อย่างที่เรารู้กันว่าบทบาทหน้าที่สำคัญของ FOMC คือการกำหนดนโยบายทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการผ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations) ซึ่งเป็นผู้กำหนดและรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยตรง รวมถึงการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ FOMC ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการบริหารจัดการเป้าหมายของอัตราการว่างงานและเป้าหมายเงินเฟ้อ จึงทำให้การตัดสินใจในการดำเนินนโยบายใดๆ ของ FOMC มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินทรัพย์และสภาพคล่องในตลาด อาทิเช่น การปรับตัวขึ้น-ลงของอัตราผลตอบแทนและราคาตราสารหนี้ การปรับตัวของตลาดหุ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การสื่อสารของ FOMC ผ่านรายงานการประชุม หรือการให้สัมภาษณ์ของคณะกรรมการจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่สนใจ เพราะจะเป็นการบอกถึงทิศทางที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือแบบเข้มงวด แนวโน้มการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มของเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้ หากขยายตัวจะขยายแบบรวดเร็วหรือชะลอตัวลง แนวโน้มเงินเฟ้อเป็นไปในทิศทางใด

โดยทั่วไปนักลงทุนมักจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและติดตามตัวเลขดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจลงทุน แต่หากนักลงทุนติดตามการเคลื่อนไหวของ FOMC ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์วางแผนการลงทุน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงวัฏจักรเข้าสู่ระยะเศรษฐกิจฟื้นตัว (Economic Recovery) และ FOMC ได้มีการเริ่มส่งสัญญาณต่อการปรับนโยบายในระยะข้างหน้า นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงรวมถึงเพิ่มโอกาสในการลงทุนจากการลงทุนตามการคาดการณ์ของผลการประชุม

นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการประชุมของ FOMC ภาวะตลาดการลงทุนมักจะมีความผันผวนจากความไม่แน่นอน และการคาดเดาทิศทางการดำเนินนโยบายของ FED ซึ่งการทราบถึงวันประชุมของ FOMC และกำหนดการประชุมของ FED จะช่วยให้นักลงทุนเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้เป็นอย่างดี โดยการประชุมของ FOMC จะจัดขึ้นทุก 6 สัปดาห์ ในหนึ่งปีจะมีการกำหนดประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง และอาจจะมีการประชุมนอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความจำเป็นในการประเมินสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น